Read n a by Alexander Shirvanzade Online

n a

A play about the ill fate of two lovers, who were engaged by their families to each other since childhood, but because of violations of namus (a tradition of honor), the girl was married by her father to another person....

Title : n a
Author :
Rating :
ISBN : 6668725
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 95 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

n a Reviews

  • Sofi Hakobyan
    2019-01-25 10:57

    Կարծում եմ այն հրաշք գրքերից է, որ կարող ես կարդալ շարունակաբար... Ներկայացնում է այն խոր ավանդապաշտությունը և այն մտավոր սահմանափակվածությունը, որոնց զոհ են եղել ոչ միայն հայերը, այլ բոլոր մարդիկ իրենց պատմության ընթացքում... Սակայն չգիտեմ` անհրաժեշտ է ուրախանալ դրա հաղթահարման համար, թե անհանգստանալ այն արագ եվրոպականացման համար, որ արմատախիլ է անում հայերին բնորոշ ավանդապաշտությունը, կանացի մաքրությունը, ընտանիքի նկատմամբ մեծ սերն ու հարգանքը...