Read Felsefe Yazıları by Hilmi Yavuz Online

felsefe-yazlar

Hilmi Yavuz'ub Marksizm, Yapısalcılık, Kuram, Dil Felsefesi, Psikanaliz, Türkiye'de felsefe geleneği gibi konular üzerine yazdığı kısa makalelerden ve bazı eleştiri yazılarından oluşan bir derleme. Deneme başlıkları sırsaıyla şöyle:1. Kuram-Dil Bağıntısı Üzerine Bir Deneme2. Marksizmin Doğrulanabilirliği Üzerine3.Marx, Hukuk, Etik4. Marx ve Saussure5. Sartre ve Freud6. LocHilmi Yavuz'ub Marksizm, Yapısalcılık, Kuram, Dil Felsefesi, Psikanaliz, Türkiye'de felsefe geleneği gibi konular üzerine yazdığı kısa makalelerden ve bazı eleştiri yazılarından oluşan bir derleme. Deneme başlıkları sırsaıyla şöyle:1. Kuram-Dil Bağıntısı Üzerine Bir Deneme2. Marksizmin Doğrulanabilirliği Üzerine3.Marx, Hukuk, Etik4. Marx ve Saussure5. Sartre ve Freud6. Locke ve Levi-Strauss7. Deconstruction ve Derrida Üzerine Notlar8. Fikirler e Sınırlar9. Yapısalcılık Üzerine: Kuram mı? Yöntem mi?10. İnsan Doğası Üzerine11. Bilimin Konumu Üzerine12. Gereksiz Bilgi Olur mu?: Bir Natropolojik Temellendirme13. Postmodernizm ve Felsefe Geleneği14. Türk Dili ve Felsefe15. Felsefe Geleneği Üzerine Notlar16. Hoşça Bak Zatına ya da Epimelesthai Seautou: Bir Arkeoloji Denemesi...

Title : Felsefe Yazıları
Author :
Rating :
ISBN : 9755210776
Format Type : Paperback
Number of Pages : 152 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Felsefe Yazıları Reviews

  • Alp Eren Topal
    2019-02-02 00:52

    Hilmi Yavuz'un felsefeden, antropolojiye kadar bir çok disiplini kapsayan entelektüel hakimiyeti beni her zaman şaşırtmıştır. Bu kitap da bir istisna değil. Marksizm savunusundan, Freudyen psikanaliz eleştirisine, Wittgenstein'dan "Türk felsefesi" tartışmalarına kadar her konudaki tespit ve tahlilleri bu alanlardaki çalışmalar içi hala daha değer taşıyan nüveler içeriyor.